- کد خبر: 23964835 تاریخ ایجاد: 10:11
برگزاری مهد آدینه ستاد نماز جمعه98/10/20
برگزاری مهد آدینه ستاد نماز جمعه98/10/20
تصویر خبر
برگزاری مهد آدینه ستاد نماز جمعه98/10/20
طبق برنامه هر هفته ستاد نماز جمعه با همکاری چند تن از مربیان خواهر مهد آدینه را درب مصلی نماز جمعه همزمان با نماز جمعه برگزار کردند که با برنامه های متنوع ومهیج همراه است

Sabz Map