- کد خبر: 20139428 تاریخ ایجاد: 11:34
برگزاری مراسم میلاد امام سجاد (ع) در مسجد جامع شهر بن همراه با قرعه کشی و اهدای جوایز
برگزاری مراسم میلاد امام سجاد (ع) در مسجد جامع شهر بن همراه با قرعه کشی و اهدای جوایز
تصویر خبر
برگزاری مراسم میلاد امام سجاد (ع) در مسجد جامع شهر بن همراه با قرعه کشی و اهدای جوایز

Sabz Map