- کد خبر: 27915290 تاریخ ایجاد: 01:40
برگزاری دومین جلسه ستاد برگزاری اولین سالگرد شهادت سردار شهید حاج میرزا محمد سلگی
برگزاری دومین جلسه ستاد برگزاری اولین سالگرد شهادت سردار شهید حاج میرزا محمد سلگی
تصویر خبر
برگزاری دومین جلسه ستاد برگزاری اولین سالگرد شهادت سردار شهید حاج میرزا محمد سلگی
برگزاری دومین جلسه ستاد برگزاری اولین سالگرد شهادت سردار شهید حاج میرزا محمد سلگی

Sabz Map