- کد خبر: 10359024 تاریخ ایجاد: 11:32
برگزاری جلسه ای در خصوص ساخت مسجد در دفتر امام جمعه
برگزاری جلسه ای در خصوص ساخت مسجد
تصویر خبر

برگزاری جلسه ای در خصوص ساخت مسجد در دفتر امام جمعه

 


 

Sabz Map