- کد خبر: 12729555 تاریخ ایجاد: 11:55
برگزاری جلسه اعضاء ستاد (برادران وخواهران)نماز جمعه نطنز با حضور حاج آقا امینی امام جمعه محترم
تصویر خبر
برگزاری جلسه اعضاء ستاد (برادران وخواهران)نماز جمعه نطنز با حضور حاج آقا امینی امام جمعه محترم
برگزاری جلسه اعضاء ستاد (برادران وخواهران)نماز جمعه نطنز با حضور حاج آقا امینی امام جمعه محترم

 

Sabz Map