- کد خبر: 12184996 تاریخ ایجاد: 03:28
برپایی نمایشگاه صنایع وغذاهای بومی محلی
تصویر خبر
بازدید از بازارچه بومی محلی برپا شده توسط دانش آموزان مجتمع دخترانه مدارس زندگی هنزاء
بازدید از بازارچه بومی محلی برپا شده توسط دانش آموزان مجتمع دخترانه مدارس زندگی هنزاء

Sabz Map