- کد خبر: 20631646 تاریخ ایجاد: 10:11
برنامه ریزی برای برگزاری جشن گلریزان جهت ازادی زندانیان غیر عمد در کوهبنان
برنامه ریزی برای برگزاری جشن گلریزان جهت ازادی زندانیان غیر عمد در کوهبنان
تصویر خبر
به گزارش روابط عمومی دفترامام جمعه کوهبنان : جلسه ستاد دیه شهرستان کوهبنان با حضور امام جمعه و فرماندار ، رئیس دادگستری شهرستان ودیگر اعضاء این ستاد در دفتر امام جمعه برگزارشد..

 

Sabz Map