- کد خبر: 11444129 تاریخ ایجاد: 04:02
بازدید از طرح های بهسازی وجدول روستای عگله با حضور امام جمعه محترم شهرستان رامشیر
بازدید های دوره ای از روستاهای شهرستان رامشیر
تصویر خبر
بازدید از طرح های بهسازی وجدول روستای عگله با حضور امام جمعه محترم شهرستان رامشیر
بازدید از طرح های بهسازی وجدول روستای عگله با حضور امام جمعه محترم شهرستان رامشیر

 

Sabz Map