- کد خبر: 9225561 تاریخ ایجاد: 02:56
بازدید معاون شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور از شرکت ۲۱ بیضا
بازدید معاون شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور از شرکت ۲۱ بیضا
تصویر خبر
بازدید معاون شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور از شرکت ۲۱ بیضا

Sabz Map