- کد خبر: 10357643 تاریخ ایجاد: 10:57
بازدید حضرت حجت الاسلام والمسلمین حکیمی گیلانی امام جمعه معمولان به همراه نماینده شهر معمولان از دیواره ساحلی معمولان
بازدید حضرت حجت الاسلام والمسلمین حکیمی گیلانی امام جمعه معمولان به همراه نماینده شهر معمولان از دیواره ساحلی معمولان
تصویر خبر
بازدید حضرت حجت الاسلام والمسلمین حکیمی گیلانی امام جمعه معمولان به همراه نماینده شهر معمولان از دیواره ساحلی معمولان
بازدید حضرت حجت الاسلام والمسلمین حکیمی گیلانی امام جمعه معمولان به همراه نماینده شهر معمولان از دیواره ساحلی معمولان

 

Sabz Map