- کد خبر: 20058322 تاریخ ایجاد: 11:57
بازدید از مناطق سیل زده آق قلا توسط امام جمعه محترم و شهردار محترم نگین شهر :تحویل هدایای مردمی به هلال احمر
بازدید از مناطق سیل زده آق قلا توسط امام جمعه محترم و شهردار محترم نگین شهر :تحویل هدایای مردمی به هلال احمر
تصویر خبر
بازدید از مناطق سیل زده آق قلا توسط امام جمعه محترم و شهردار محترم نگین شهر :تحویل هدایای مردمی به هلال احمر
بازدید از مناطق سیل زده آق قلا توسط امام جمعه محترم و شهردار محترم نگین شهر :تحویل هدایای مردمی به هلال احمر

 

Sabz Map