- کد خبر: 20072972 تاریخ ایجاد: 09:44
آئین بازگشائی وغبار روبی ضریح مطهرامامزاده سلطان سیداحمدع شهردرب بهشت بخش ساردوئیه
آئین بازگشائی وغبار روبی ضریح مطهرامامزاده سلطان سیداحمدع شهردرب بهشت بخش ساردوئیه
تصویر خبر
آئین بازگشائی وغبار روبی ضریح مطهرامامزاده سلطان سیداحمدع شهردرب بهشت بخش ساردوئیه
مراسم برگزاری آئین بازگشائی حرم مطهرامامزاده سلطان سیداحمدع شهردرب بهشت بخش ساردوئیه./19فروردین98

 

Sabz Map