تاریخ ایجاد: 01:20
ستاد نماز جمعه شهرستان راور در سال 96 به عنوان ستاد نمونه سال معرفی گردید.
تصویر معرفی ستاد
اولین نماز جمعه شهرستان راور قبل از انقلاب سال 1356 توسط حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد مظاهری اصفهانی برگزار گردید و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دومین دومین امام جمعه شهرستان حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج جعفر احمدی به مدت 4 سال امامت جمعه را عهده دار بودند و سپس بعد از ایشان از سال 1366لغایت 1377 سومین امام جمعه جناب حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حاج شیخ علی تویسرکانی بودند. و از سال 1377 به مدت یک سال شهرستان راور بدون امام جمعه بوده و بعد از آن حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ حسن نورالهی به مدت سه سال امامت جمعه شهرستان را بر عهده داشتند و بعد از آن جناب حجت الاسلام آقای عبدالرشیدی به مدت یک سال و نیم امامت جمعه را عهده دار بودند. و از سال 1384 و تا الآن امامت جمعه شهرستان بر عهده جناب حجت الاسلام شیخ علی تویسرکانی می باشد و همچنان ادامه دارد و در این مدت چند ساله بعد از انقلاب ستاد نماز جمعه برادران فعال بوده و چند سالی است که کمیته بانوان هم فعالیت خودش را آغاز کرده است.

اولین نماز جمعه شهرستان راور قبل از انقلاب سال 1356 توسط حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد مظاهری اصفهانی برگزار گردید و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دومین دومین امام جمعه شهرستان حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج جعفر احمدی به مدت 4 سال امامت جمعه  را عهده دار بودند و سپس بعد از ایشان از سال 1366لغایت 1377 سومین امام جمعه جناب حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حاج شیخ علی تویسرکانی بودند.

و از سال 1377 به مدت یک سال شهرستان راور بدون امام جمعه بوده و بعد از آن حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ حسن نورالهی به مدت سه سال امامت جمعه شهرستان را بر عهده داشتند و بعد از آن جناب حجت الاسلام آقای عبدالرشیدی به مدت یک سال و نیم امامت جمعه را عهده دار بودند.

و از سال 1384 و تا الآن امامت جمعه شهرستان بر عهده جناب حجت الاسلام شیخ علی تویسرکانی می باشد و همچنان ادامه دارد و در این مدت چند ساله بعد از انقلاب ستاد نماز جمعه برادران فعال بوده و چند سالی است که کمیته بانوان هم فعالیت خودش را آغاز کرده است.


Sabz Map