- کد خبر: 12195938 تاریخ ایجاد: 10:12
اهتزاز پرچم ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن توسط اعضای ستاد نماز جمعه
تصویر خبر
اهتزاز پرچم ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن توسط عضو ستاد نماز جمعه
اهتزاز پرچم ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن توسط عضو ستاد نماز جمعه

Sabz Map