- کد خبر: 10358662 تاریخ ایجاد: 11:21
آموزش کاردستی به نوآموزان توسط مربی آموزشی
آموزش کاردستی به نوآموزان مرکز پیش دبستانی آدینه بجنورد
تصویر خبر
آموزش کاردستی به نوآموزان توسط مربی آموزشی در مرکز پیش دبستانی آدینه ،زیر نظر ستاد نماز جمعه بجنورد

 

Sabz Map