- کد خبر: 25511312 تاریخ ایجاد: 12:15
به مناسبت سالروز اقامه اولین نمازجمعه در ایران اسلامی
امام جمعه دیر تجلیل شد
تصویر خبر
در آیینی به مناسبت پنجم مردادماه سالروز اقامه اولین نماز جمعه بعد از انقلاب در ایران، از خدمات28 ساله امام جمعه دیر در سنگر نمازجمعه تجلیل شد.

Sabz Map