تاریخ ایجاد: 12:23
$note-author.data
آقای اسماعیل عسکری
تصویر
طی حکمی از سوی امام جمعه محترم شهربام و صفی آباد،آقای اسماعیل عسکری بعنوان مسئول جدید ستادنمازجمعه این شهرمنصوب شد.

برادرگرامی جناب آقای عسکری

اکنون که برادرگرامی جناب حجه الاسلام حسنی به دلایل شخصی از مسئولیت ستادنمازجمعه کناره گیری نموده اند،جنابعالی که بحمدالله جوان مومن و انقلابی و دارای روحیه جهادی و تفکرانقلابی هستید،به سمت مسئولیت ستادنمازجمعه بخش بام صفی آباد بمدت یکسال منصوب می نمایم .بدیهی است برنامه ریزی دقیق و خلاقانه و بکارگیری نیروهای مومنو انقلابی  در ستادنمازجمعه بر رونق هرچه بیشتراین پایگاه مهم و اثرگزار و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می افزاید.
امیدوارم باتوکل برخداوندمتعال و توجهات حضرت مهدی(عج) و نصب العبن قرار دادن رهنمودهای امام خامنه ای (زیدعزه) درانجام این رسالت مهم موفق و پیروز باشید.
درضمن از زحمات بی شائبه برادر گرامی جنا حجه الاسلام حسنی مسئو لسابق  ستادتشکر می نمایم.
هادی هوشمندنژاد

امام جمعه بام و صفی آباد


 

Sabz Map