- کد خبر: 20121887 تاریخ ایجاد: 05:57
اقامه نمازجمعه درشهردرب بهشت بخش ساردوئیه
اقامه نمازجمعه درشهردرب بهشت بخش ساردوئیه
تصویر خبر
اقامه نمازجمعه درشهردرب بهشت بخش ساردوئیه
اقامه نمازجمعه درشهردرب بهشت بخش ساردوئیه با امامت امام جمعه محترم بخش ساردوئیه وبا حضورهمیشگی مردم ومسئولین انقلابی بخش ساردوئیه شهردرب بهشت./23فروردین98

Sabz Map