- کد خبر: 23424578 تاریخ ایجاد: 10:27
در پی شهادت سردار سرافراز سپاه اسلام حاج قاسم سلیمانی به دست مزدوران آمریکایی:
اعلام انزجار مردم مومن و انقلابی ساوه
تصویر خبر
اعلام انزجار مردم مومن و انقلابی ساوه درپی شهادت سردارحاج قاسم سلیمانی به دست مزدوران امریکایی

Sabz Map