- کد خبر: 21641706 تاریخ ایجاد: 08:13
استقبال ازحضرت ایت الله محمدی گلپایگانی رییس دفتر مقام معظم رهبری در صحن مطهر حضرت احمد بن موسی الکاظم شاهچراغ علیه السلام در شهر شیراز توسط حضرت حجه الاسلام والمسلمین حاج اقا دستغیب تولیت استانه مقدس احمدی و محمدی و هیئت همراه
استقبال ازحضرت ایت الله محمدی گلپایگانی رییس دفتر مقام معظم رهبری در صحن مطهر حضرت احمد بن موسی الکاظم شاهچراغ علیه السلام در شهر شیراز توسط حضرت حجه الاسلام والمسلمین حاج اقا دستغیب تولیت استانه مقدس احمدی و محمدی و هیئت همراه
تصویر خبر
استقبال ازحضرت ایت الله محمدی گلپایگانی رییس دفتر مقام معظم رهبری در صحن مطهر حضرت احمد بن موسی الکاظم شاهچراغ علیه السلام در شهر شیراز توسط حضرت حجه الاسلام والمسلمین حاج اقا دستغیب تولیت استانه مقدس احمدی و محمدی و هیئت همراه
استقبال ازحضرت ایت الله محمدی گلپایگانی رییس دفتر مقام معظم رهبری در صحن مطهر حضرت احمد بن موسی الکاظم شاهچراغ علیه السلام در شهر شیراز توسط حضرت حجه الاسلام والمسلمین حاج اقا دستغیب تولیت استانه مقدس احمدی و محمدی و هیئت همراه

 

Sabz Map