- کد خبر: 20624100 تاریخ ایجاد: 07:52
ارسال کمک های مردمی شهرستان فردیس بعد از مراسم نماز جمعه این هفته با حضور امام جمعه محترم
ارسال کمک های مردمی شهرستان فردیس بعد از مراسم نماز جمعه این هفته با حضور امام جمعه محترم
تصویر خبر
ارسال کمک های مردمی شهرستان فردیس بعد از مراسم نماز جمعه این هفته با حضور امام جمعه محترم

 

Sabz Map