- کد خبر: 20845387 تاریخ ایجاد: 05:13
آرايش دشمن آرايش جنگى است ملّت ايران بايستى آرايش مناسب بگيرد، بايد خودش را آماده كند
تصویر خبر
خلاصه خطبه های نمازجمعه شهرستان زاوه 98/03/03 " شب قدر؛ قلب ماه مبارك رمضان و برتر از هزار ماه ‌شب قدر؛ شب مغفرت و رحمت‌ شب تعیین مقدرات انسان‌ یكى از فضیلت‌هاى ماه مبارك رمضان كه بر فضیلت‌هاى دیگر این ماه عزیز مى‌افزاید و توجه به تمامى لحظه‌هاى آن در شب و روز را بیشتر مى‌نماید، وجود «لیالى مبارك قدر» طبق روایات در این ماه شریف و به احتمال زیاد یكى از شب‌هاى ۱۹، ۲۱ و یا ۲۳ این ماه است. بنابر روایات وارده شده، شب نوزدهم تقدیرها نوشته مى‌شود و در شب بیست و یكم، إبرام (قطعى) مى‌گردد در شب بیست و سوم امضاى نهایى اتفاق مى‌افتد سوم خرداد ماه یادآور حماسه جاودانه آزادى خرمشهر از اشغال رژیم بعث عراق و سند ایستادگى یك ملت در برابر سلطه گران است. آرايش دشمن آرايش جنگى است ملّت ايران بايستى آرايش مناسب بگيرد، بايد خودش را آماده كند در همه‌ى بخش‌هاى مختلف وظايف مسؤولان و مردم در برابر جنگ اقتصادی ۱- ملّت ايران بايستى آرايش مناسب بگيرد، ۲- بايد خودش را آماده كند در همه‌ى بخش‌هاى مختلف. ۳- در هر بخشى، در هر رشته‌اى كه مى‌توانند، بايستى خودشان را آماده كنند، ۴- وارد ميدان باشند. ۵- احساس مسؤوليّت كنند. ۶- مسؤولين كشور بايد هر كارى كه مى‌توانند، انجام دهند. ۷- آحاد مردم هم بايد در مقابله‌ى با اين دشمن هر كارى كه مى‌توانند، انجام دهند. سبك زندگى غربى نتايج شوم اخلاقى، اجتماعى و فرهنگى در قالب ابتذال، دشمنى با نهاد خانواده، افزايش سن ازدواج، زندگى با حيوانات و روابط نامشروع جنسى را به بار آورده است. روابط نامشروعى كه در قالب‌هايى چون ازدواج سفيد، همجنس گرايى، تغيير جنسيت و روابط جنسى با حيوانات، انسان را به موجودى بسيار ذليل‌تر از اقوام دوره جاهليت و قصص قرآنى همچون قوم لوط، قوم عاد و. . . . دچار كرده است منظور از سبك زندگى اسلامى اين است كه تمامى گرايش‌ها، تمايلات، باورها، ارزش‌ها و مجموعه برداشت‌ها، عادت‌ها، نگرش‌ها، سليقه‌ها، معيارهاى اخلاقى، اقتصادى و سياسى فرد يا جامعه در زندگى فردى، خانوادگى و اجتماعى بر مبناى آموزه‌هاى دين اسلام و عمل به آن‌ها پايه ريزى شود

"خلاصه خطبه های نمازجمعه شهرستان زاوه 98/03/03 "

شب قدر؛ قلب ماه مبارك رمضان و برتر از هزار ماه ‌شب قدر؛ شب مغفرت و رحمت‌ شب تعیین مقدرات انسان‌

یكى از فضیلت‌هاى ماه مبارك رمضان كه بر فضیلت‌هاى دیگر این ماه عزیز مى‌افزاید و توجه به تمامى لحظه‌هاى آن در شب و روز را بیشتر مى‌نماید، وجود «لیالى مبارك قدر» طبق روایات در این ماه شریف و به احتمال زیاد یكى از شب‌هاى ۱۹، ۲۱ و یا ۲۳ این ماه است. بنابر روایات وارده شده، شب نوزدهم تقدیرها نوشته مى‌شود و در شب بیست و یكم، إبرام (قطعى) مى‌گردد در شب بیست و سوم امضاى نهایى اتفاق مى‌افتد

سوم خرداد ماه یادآور حماسه جاودانه آزادى خرمشهر از اشغال رژیم بعث عراق و سند ایستادگى یك ملت در برابر سلطه گران است.

آرايش دشمن آرايش جنگى است ملّت ايران بايستى آرايش مناسب بگيرد، بايد خودش را آماده كند در همه‌ى بخش‌هاى مختلف

 وظايف مسؤولان و مردم در برابر جنگ اقتصادی

۱-       ملّت ايران بايستى آرايش مناسب بگيرد،

۲-       بايد خودش را آماده كند در همه‌ى بخش‌هاى مختلف.

۳-       در هر بخشى، در هر رشته‌اى كه مى‌توانند، بايستى خودشان را آماده كنند،

۴-       وارد ميدان باشند.

۵-       احساس مسؤوليّت كنند.

۶-       مسؤولين كشور بايد هر كارى كه مى‌توانند، انجام دهند.

۷-       آحاد مردم هم بايد در مقابله‌ى با اين دشمن هر كارى كه مى‌توانند، انجام دهند.

سبك زندگى غربى نتايج شوم اخلاقى، اجتماعى و فرهنگى در قالب ابتذال، دشمنى با نهاد خانواده، افزايش سن ازدواج، زندگى با حيوانات و روابط نامشروع جنسى را به بار آورده است. روابط نامشروعى كه در قالب‌هايى چون ازدواج سفيد، همجنس گرايى، تغيير جنسيت و روابط جنسى با حيوانات، انسان را به موجودى بسيار ذليل‌تر از اقوام دوره جاهليت و قصص قرآنى همچون قوم لوط، قوم عاد و. . . . دچار كرده است

منظور از سبك زندگى اسلامى اين است كه تمامى گرايش‌ها، تمايلات، باورها، ارزش‌ها و مجموعه برداشت‌ها، عادت‌ها، نگرش‌ها، سليقه‌ها، معيارهاى اخلاقى، اقتصادى و سياسى فرد يا جامعه در زندگى فردى، خانوادگى و اجتماعى بر مبناى آموزه‌هاى دين اسلام و عمل به آن‌ها پايه ريزى شود


Sabz Map