- کد خبر: 20020984 تاریخ ایجاد: 09:38
احکام درفضای مجازی توسط ستاد نماز جمعه بخش ساردوئیه /به دلیل عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری زیدعزه:که ازفضای مجازی به نفع خودمان استفاده نمائیم./
احکام درفضای مجازی توسط ستاد نماز جمعه بخش ساردوئیه /به دلیل عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری زیدعزه:که ازفضای مجازی به نفع خودمان استفاده نمائیم./
تصویر خبر
احکام درفضای مجازی توسط ستاد نماز جمعه بخش ساردوئیه /به دلیل عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری زیدعزه:که ازفضای مجازی به نفع خودمان استفاده نمائیم./

{محاسبه خمس اجناس}

برخی ازمردم خمس مواد غذایی که سرسال زیاد آمده است را،به قیمت خرید محاسبه می کنند.

درحالیکه به گفته تمامی مراجع،باید به قیمت روز محاسبه شود./

((توضیح المسائل مراجع/م1780))

 

Sabz Map