تاريخ روز

جمعه 1397/3/4 - 2 : 9
  • سخرانی مهندس مردانی معاون شبکه بهداشت شهرستان باوی

  • برگزاری مراسم معارفه شهردار جدید ویس

  • استقرار یک تیم پزشکی

  • سلسله جلسات تفسیر قرآن کریم توسط امام جمعه محترم

ناصر قشونی
ناصر قشونی
مسئول ستاد

نجمه شالباف
نجمه شالباف
معاونت خواهران
عبدالمحمد دورقی
عبدالمحمد دورقی
معاونت اداری و پشتیبانی
علی ارجمند
علی ارجمند
معاونت فرهنگی و تبلیغی