تاريخ روز

پنج شنبه 1397/3/3 - 0 : 12
  • حضور در مدرسه ابتدایی دخترانه سورشجان

  • حضور در بین دانش آموزانی که داخل کوچه فوتبال بازی می کردند

  • حضور در مدرسه ابتدایی دخترانه سورشجان

  • حضور در بین دانش آموزان رزمی کار سورشجان

ابراهیم عینی
ابراهیم عینی
مسئول ستاد

سهیلا تراکمه
سهیلا تراکمه
معاونت خواهران
خسرو حسین زاده
خسرو حسین زاده
معاونت اداری و پشتیبانی
پیام حیدری
پیام حیدری
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
محمد خدارحمی
محمد خدارحمی
مسئول امور جوانان
شهاب حیدری
شهاب حیدری
معاونت سیاسی - اجتماعی