تاريخ روز

سه شنبه 1397/3/1 - 35 : 21
  • دیدار ریاست اداره اطلاعات شهرستان

  • دیدار شهردار و شورای شهر سوسنگرد

  • خطبه نمازجمعه 96.10.29

  • برگزاری همایش ۹ دی در شهر سوسنگرد

علی عبیات
علی عبیات
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
سکینه مرمضی
سکینه مرمضی
معاونت خواهران
حسین جلالی
حسین جلالی
معاونت سیاسی - اجتماعی
صادق فریسات
صادق فریسات
معاونت فرهنگی و تیلبغی
فرید حمادی
فرید حمادی
مسئول امور جوانان