تاريخ روز

دوشنبه 1396/12/7 - 8 : 4
  • خطبه نمازجمعه 96.10.29

  • برگزاری همایش ۹ دی در شهر سوسنگرد

  • خطبه نماز جمعه ۹۶.۹.۱۰

  • خطبه نماز جمعه ۹۶۰۹۰۳

علی عبیات
علی عبیات
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
سکینه مرمضی
سکینه مرمضی
معاونت خواهران
حسین جلالی
حسین جلالی
معاونت سیاسی - اجتماعی
صادق فریسات
صادق فریسات
معاونت فرهنگی و تیلبغی
فرید حمادی
فرید حمادی
مسئول امور جوانان