تاريخ روز

سه شنبه 1397/5/30 - 38 : 21
  • تشکیل ستاد ۵ مرداد

  • دیدار باخانواده شهدا

  • گزارش تصویری از نماز جمعه

  • برگزاری نمایشگاه عملکرد ستاد اقامه نماز جمعه

علی عبیات
علی عبیات
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
سکینه مرمضی
سکینه مرمضی
معاونت خواهران
حسین جلالی
حسین جلالی
معاونت سیاسی - اجتماعی
صادق فریسات
صادق فریسات
معاونت فرهنگی و تبلیغی
فرید حمادی
فرید حمادی
مسئول امور جوانان