تاريخ روز

دوشنبه 1396/12/7 - 9 : 4
  • انتصاب مسئول امور مساجد

  • گزارش نماز جمعه شهرستان شوش دانیال(ع) (1396/12/04)

  • گزارش نماز جمعه شهرستان شوش دانیال(ع) (1396/11/27)

  • راهپیمایی باشکوه مردم شوش

علیرضا رحمتی
علیرضا رحمتی
مسئول ستاد