تاريخ روز

دوشنبه 1397/2/3 - 39 : 1
  • حضور و سخنرانی امام جمعه در شب میلاد امام سجاد(ع)در مسجد جامع

  • حضور امام جمعه در شب میلاد حضرت ابولفضل (ع)و روز جانباز در مسجد جامع

  • حضورامام جمعه در شب میلاد امام حسین(ع)وروز پاسدار در مسجد جامع

  • سخنرانی استانداردر مصلای شیروان

قربانعلی رحمتی
قربانعلی رحمتی
مسئول ستاد

عبدالرضا نورانی مقدم
عبدالرضا نورانی مقدم
معاونت اداری و پشتیبانی
منصوره نورانی
منصوره نورانی
معاونت خواهران