تاريخ روز

دوشنبه 1397/12/27 - 59 : 22
  • همایش سالانه با عنوان *حوزه انقلابی، حوزه منتظر* به میزبانی نهاد نماینده مقام معظم رهبری در فارس و امام جمعه شیراز

  • دیدار مردمی حضرت آیت الله دکتر دژکام نماینده مقام معظم رهبری در فارس و امام جمعه شیراز پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه شیراز10-12-97

  • اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه شیراز به امامت حضرت آیت الله دکتر دژکام نماینده مقام معظم رهبری در فارس و امام جمعه شیراز- 10-12-1397

  • خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه شیراز به امامت حضرت آیت الله دکتر دژکام نماینده مقام معظم رهبری در فارس و امام جمعه شیراز

احمد فخارزاده
احمد فخارزاده
مسئول ستاد

سیدعلیرضا سجادی
سیدعلیرضا سجادی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
سید جمال سیدی نژاد
سید جمال سیدی نژاد
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
محمد محمدی
محمد محمدی
مسئول امور جوانان
زهرا احمدی
زهرا احمدی
معاونت خواهران
سعید عطوفت
سعید عطوفت
معاونت اداری و پشتیبانی