تاريخ روز

پنج شنبه 1397/7/26 - 37 : 21
  • دیداروسرکشی امام جمعه شهربندرچارک باخانواده یکی از برادران شیعه نیازمند واعطای بسته غذائی به این خانواده

  • عیادت وسرکشی امام جمعه شهربندرچارک از بیماروافرادنیازمند واعطای بسته غذائی به این خانواده توسط امام جمعه

  • سرکشی و دیدار امام جمعه بخش شیبکوه باخانواده های نیازمند واعطای بسته غذائی به این خانواده

  • سرکشی وعیادت از بیماران شهربندرچارک توسط حجت الاسلام و المسلمین کثیر امام جمعه بندرچارک