تاريخ روز

چهارشنبه 1397/3/2 - 5 : 7
  • نماز عبادی سیاسی جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

  • نمازعبادی سیاسی جمعه 21 اردیبهشت 1397

  • نماز عبادی سیاسی جمعه 14 اردبیهشت 97

  • نماز عبادی سیاسی جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

عبدعلی نوری صفری
عبدعلی نوری صفری
مسئول ستاد

رضا احسانی
رضا احسانی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
نسیم افرازاده
نسیم افرازاده
معاونت خواهران