تاريخ روز

چهارشنبه 1397/3/2 - 57 : 6
  • خطیب جمعه سپیدان : مسئولین مشکل آب شرب روستای بهرغان و برشنه را حل کنند

  • برگزاری مراسم جشن تکلیف دخترانه

  • راهپیمایی مردم ولایتمدار سپیدان سبت به خروج یکجانبه آمریکا از برجام

  • خطیب جمعه سپیدان : برجام با تمام حواشی، معایب و خسارت های آن و با تمام خیانت های آن در تاریخ ثبت شد

روح الله رستمی قرقانی
روح الله رستمی قرقانی
مسئول ستاد

میثم توسلی اردکانی
میثم توسلی اردکانی
معاونت اداری و پشتیبانی
زهرا توسلی اردکانی
زهرا توسلی اردکانی
معاونت خواهران
علیرضا آقائی اردکانی
علیرضا آقائی اردکانی
مسئول امور جوانان
جعفر امینی
جعفر امینی
معاونت سیاسی - اجتماعی
سجاد بنداره
سجاد بنداره
معاونت فرهنگی و تبلیغی