تاريخ روز

سه شنبه 1399/5/14 - 56 : 17
  • بازدید امام جمعه ساوه، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار و فرماندار ساوه از شرکت پوشش توسعه کسری

  • بازدید امام جمعه ساوه از گذرچاسوق

  • اهدای لوح سپاس رئیس کمیته امداد کل کشور به امام جمعه ساوه

  • هفتاد و ششمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان ساوه در حال برگزاریست

عباس نوروزی
عباس نوروزی
مسئول ستاد

مهدی کارکن
مهدی کارکن
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
سید نصرت اله موسوی
سید نصرت اله موسوی
معاونت اداری و پشتیبانی
عباسعلی حسنی زاده
عباسعلی حسنی زاده
معاونت سیاسی - اجتماعی
محبوبه طالب حسینی
محبوبه طالب حسینی
معاونت خواهران
حجت ا... کارکن
حجت ا... کارکن
مسئول امور جوانان
ابوالفضل معصومی
ابوالفضل معصومی
معاونت فرهنگی و تبلیغی