تاريخ روز

پنج شنبه 1398/11/3 - 24 : 8
  • بازدید امام جمعه ساوه و جمعی از مسئولین از شرکت سالمین

  • حضور امام جمعه ساوه در دبیرستان پسرانه امام صادق (ع)

  • بازدید امام جمعه ساوه از مسجد امام حسین (ع)

  • نشست هم اندیشی اساتید دانشکده علوم پزشکی ساوه

عباس نوروزی
عباس نوروزی
مسئول ستاد

مهدی کارکن
مهدی کارکن
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
سید نصرت اله موسوی
سید نصرت اله موسوی
معاونت اداری و پشتیبانی
عباسعلی حسنی زاده
عباسعلی حسنی زاده
معاونت سیاسی - اجتماعی
محبوبه طالب حسینی
محبوبه طالب حسینی
معاونت خواهران
حجت ا... کارکن
حجت ا... کارکن
مسئول امور جوانان
ابوالفضل معصومی
ابوالفضل معصومی
معاونت فرهنگی و تبلیغی