تاريخ روز

پنج شنبه 1398/3/30 - 11 : 21
  • کنترل فشارخون مردم شهردرب بهشت

  • برگزاری جلسه تفسیروقرائت قرآن کریم

  • همایش ائمه جمعه استان کرمان

  • انجام پروژ های عمرانی درآستان مقدس امامزاده سلطان سیداحمد(ع)

غلامرضا شریف
غلامرضا شریف
مسئول ستاد

احمد بلندنظر
احمد بلندنظر
معاونت فرهنگی و تبلیغی
محسن شریفی
محسن شریفی
مسئول امور جوانان
اميدحمزه اي
اميدحمزه اي
معاونت اداری و پشتیبانی
معصومه حیدری
معصومه حیدری
معاونت خواهران
مجتبی مفبلی
مجتبی مفبلی
معاونت سیاسی - اجتماعی