تاريخ روز

دوشنبه 1396/12/7 - 7 : 4
  • برگزاری جلسه ستاد نماز جمعه سردشت

  • دیدار شهردار و وشورای شهر سردشت

  • ترویج نمازدر مدارس

  • غبارروبی شهدای سردشت