تاريخ روز

سه شنبه 1397/9/20 - 50 : 22
  • جلسه ی معارفه ی مسئول تبلیغات بخش سردشت دزفول

  • نماز عید سعید قربان در بخش سردشت برگزار گردید

  • برگزاری دعای عرفه

  • بزرگداشت پنج مرداد

علی ایسپره محمدی
علی ایسپره محمدی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
نعمت اله ایسپره
نعمت اله ایسپره
معاونت فرهنگی و تبلیغی
علی خسروی
علی خسروی
معاونت اداری و پشتیبانی
مهدی خسروی
مهدی خسروی
معاونت سیاسی - اجتماعی