تاريخ روز

جمعه 1398/12/9 - 26 : 23
  • پیاده روی خانوادگی 98/11/18

  • بازدید امام جمعه ومسئولان شهر رونیزاز مهد طنین 98/11/14

  • بازدید از مهد کودک زیر نظر بیت الاحزان توسط امام جمعه ومسئولان بخش رونیز98/11/14

  • افتتاح نمایشگاه صنایع دستی خواهران ستاد نماز جمعه توسط امام جمعه ومسئولین شهر98/11/14

نادر عسکری زاده رونیزی
نادر عسکری زاده رونیزی
مسئول ستاد

عبدالعظيم علي بيگي ن‍ژاد
عبدالعظيم علي بيگي ن‍ژاد
معاونت فرهنگی و تبلیغی
محسن عزیزی
محسن عزیزی
معاونت اداری و پشتیبانی
صدیقه بیگم علیبیگی
صدیقه بیگم علیبیگی
معاونت خواهران
كرامت اله گنجي زاده
كرامت اله گنجي زاده
معاونت سیاسی - اجتماعی
اسماعیل رضازاده
اسماعیل رضازاده
مسئول امور جوانان
مسعود اكبر پور
مسعود اكبر پور
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی