تاريخ روز

جمعه 1397/4/29 - 35 : 4
  • نماز جمعه 18 اسفند 96

  • نشست بصیرت افزایی دینی و سیاسی با خانواده های تحت پوشش کمیته امداد با حضور امام جمعه ارشق اسفند 96

  • کاشت درخت در روز درخت کاری در باغ موقوفه نهاد امامت جمعه ارشق با حضور امام جمعه ارشق و مسئولین اسفند 96

  • سرکشی امام جمعه ارشق از مسجد بین راهی امام خمینی اسفند 96

بهلول مرادی منش
بهلول مرادی منش
مسئول ستاد