تاريخ روز

سه شنبه 1397/7/3 - 5 : 12
  • امام جمعه شهرستان رامشیر حادثه تروریستی اهواز را محکوم کرد

  • شرکت در رزمایش اقتدار عاشورایی بسیج دررامشیر

  • سخنرانی امام جمعه در رزمایش اقتدار عاشورایی بسیج دررامشیر

  • برگزاری مراسم شیرخوارگان دررامشیر

سید جلیل هاشمی
سید جلیل هاشمی
مسئول ستاد

رشید شریفی
رشید شریفی
مسئول امور جوانان
سید جانمراد موسوی
سید جانمراد موسوی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
سید حسین هاشمی نیا
سید حسین هاشمی نیا
معاونت سیاسی - اجتماعی
عنایه حمدی
عنایه حمدی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی