تاريخ روز

چهارشنبه 1397/3/2 - 7 : 7
  • خطبه های نماز جمعه ۲۸ اردیبهشت ۹۷

  • نماز جمعه 25/12/96

  • خطبه های نماز 20/11/96

  • خطبه های نماز جمعه 6/11/96

عبدالکریم بازرگانی
عبدالکریم بازرگانی
مسئول ستاد