تاريخ روز

پنج شنبه 1398/11/3 - 13 : 8
  • مشروح خطبه های 27 دی ماه سال 1398 شهرستان ارومیه

  • اهم مباحث خطبه های نماز جمعه27 دی ماه سال 1398

  • مشروح خطبه های 20 دی ماه سال 1398 شهرستان ارومیه

  • تصویری از حضور مردم ارومیه در زیر بارش برف در مراسم عزاداری سپهبد حاج قاسم سلیمانی و سر دادن شعار مرگ بر آمریکا و درخواست انتقام و خونخواهی از نیروهای نظامی

Sabz Map

 

طاهر بخشایی
طاهر بخشایی
رابط استان

مهدی ثریا
مهدی ثریا
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه قره ضياء الدين
احمد آقایی
احمد آقایی
مسئول ستاد
ستاد نمازجمعه کشاورز
کریم حبیبی
کریم حبیبی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه مرحمت آباد(چهاربرج)
میلاد اسماعیلی
میلاد اسماعیلی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه سلماس
ولی نوروزی
ولی نوروزی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه خوي
نادرمولایی
نادرمولایی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه مياندوآب
فرخ علیزاده
فرخ علیزاده
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه نوشين شهر
صفرمحمدزاده
صفرمحمدزاده
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه ماكو
رضا قاسمی زاده
رضا قاسمی زاده
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه نقده
حسین ابراهیمی
حسین ابراهیمی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه چالدران
علی اوسط غفاریان
علی اوسط غفاریان
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه تكاب
حسین رضایی
حسین رضایی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه پلدشت
محمد باقر پوراحمدی قوشچی
محمد باقر پوراحمدی قوشچی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه قوشچی
محسن رضایی
محسن رضایی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه ارومیه
حسین حسین زاده ایگدلو
حسین حسین زاده ایگدلو
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه شاهين دژ