تاريخ روز

پنج شنبه 1396/12/3 - 24 : 17
  • جلسه ستاد نمازجمعه

  • جلسه ستاد نماز جمعه

  • حضور دانش آموزان دبستان شاهد در نمازجمعه

  • جلسه با برخی مسئولین

علی شا حسینی پور
علی شا حسینی پور
مسئول ستاد