تاريخ روز

سه شنبه 1398/5/1 - 55 : 2
  • توصیه های امام خمینی رحمه الله علیه به شورای نگهبان

  • اجتناب از توهین و تضعیف شورای نگهبان ۰ امام خمینی رحمه الله علیه

  • جایگاه شورای نگهبان در منظر امام خمینی رحمه الله علیه

  • حضور ائمه جمعه محترم استان فارس و ائمه جمعه کشور در دیدار با مقام معظم رهبری

سکینه شاهی
سکینه شاهی
مسئول ستاد

مجتبی ورزیان نوبندگانی
مجتبی ورزیان نوبندگانی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
حسین محبوب خرنجانی
حسین محبوب خرنجانی
مسئول امور جوانان
قربانعلی احمدی
قربانعلی احمدی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
اسد اله قاسمی مزیدی
اسد اله قاسمی مزیدی
معاونت اداری و پشتیبانی
زهرا جوکار نوبندگانی
زهرا جوکار نوبندگانی
معاونت خواهران
محمد رضا زاهدانی
محمد رضا زاهدانی
معاونت سیاسی - اجتماعی