تاريخ روز

سه شنبه 1398/9/19 - 19 : 0
  • معلم اخلاق و مهذب نفوس

  • همراه با ولایت

  • چهره اخلاقی و ویژگی‌های رفتاری

  • خلاصه ای از زندگی با برکت سومین شهید محراب حضرت ایت الله دستغیب رحمه الله علیه

سکینه شاهی
سکینه شاهی
مسئول ستاد

مجتبی ورزیان نوبندگانی
مجتبی ورزیان نوبندگانی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
حسین محبوب خرنجانی
حسین محبوب خرنجانی
مسئول امور جوانان
قربانعلی احمدی
قربانعلی احمدی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
اسد اله قاسمی مزیدی
اسد اله قاسمی مزیدی
معاونت اداری و پشتیبانی
زهرا جوکار نوبندگانی
زهرا جوکار نوبندگانی
معاونت خواهران
محمد رضا زاهدانی
محمد رضا زاهدانی
معاونت سیاسی - اجتماعی