تاريخ روز

سه شنبه 1399/5/14 - 29 : 17
  • بابی انت و امی یا مسلم بن عقیل

  • روز عرفه را قدر بدانید۰

  • تقدیر وتشکر از وحدت و همدلی اعضای ستاد نماز جمعه بخش نوبندگان با وجود پر برکت امام جمعه محترم بخش نوبندگان

  • ستاد نماز جمعه بخش نوبندگان با همکاری خیرین و حضور امام جمعه محترم سنت قربانی بجا اورده شد و بسته های گوشت بین خانواده ها توزیع گردید ۰ستاد نماز جمعه بخش نوبندگان

سکینه شاهی
سکینه شاهی
مسئول ستاد

مجتبی ورزیان نوبندگانی
مجتبی ورزیان نوبندگانی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
حسین محبوب خرنجانی
حسین محبوب خرنجانی
مسئول امور جوانان
اسد اله قاسمی مزیدی
اسد اله قاسمی مزیدی
معاونت اداری و پشتیبانی
رسول بیژنی کوچی
رسول بیژنی کوچی
معاونت سیاسی - اجتماعی
زهرا جوکار نوبندگانی
زهرا جوکار نوبندگانی
معاونت خواهران
محمد رضا زاهدانی
محمد رضا زاهدانی
معاونت سیاسی - اجتماعی
مجتبی یوسف پور
مجتبی یوسف پور
معاونت فرهنگی و تبلیغی