تاريخ روز

پنج شنبه 1396/9/23 - 35 : 12
  • برگزاری راهپیمایی استکبارستیزی علیه اقدام سخیف آمریکا درانتقال سفارت خانه این کشور به قدس شریف.

  • تقدیرواهداء جوایزازدانش آموزان ومدیرمدرسه شهیدملاعلی اکبری توسط امام جمعه نیم ور.

  • حضوردانش آموزان شهید ملاعلی اکبری نیم وردرنمازجمعه این هفته وسرودخوانی آنان دروصف پیامبر رحمت.

  • حرکت وقیحانه رئیس جمهورآمریکا درانتقال سفارت خانه این کشور به بیت المقدس،مقدماتِ اِضمحلال رژیم جعلی صهیونیستی رابه فضل الهی به وجود می آورد.

حسین رجبی
حسین رجبی
مسئول ستاد