تاريخ روز

جمعه 1398/12/9 - 39 : 22
  • مراسم نورافشانی سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی برگزار گردید.

  • گزارش نمازجمعه، جمعه چهارم بهمن ماه سال جاری

  • گزارش نمازجمعه، جمعه سوم بهمن ماه سال جاری

  • جشن چهل و یکمین سالروز پیروزی انقلاب اسلای برگزار شد.

مهری جوزقیان
مهری جوزقیان
معاونت خواهران
بتول حجتی
بتول حجتی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
محمدرضا کرداریان
محمدرضا کرداریان
معاونت اداری و پشتیبانی