تاريخ روز

يکشنبه 1400/7/4 - 6 : 11
  • مسئولان با همت بلند وظایف خود را انجام دهند و در خدمت به مردم شب از روز نشناسند.

  • برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان نهاوند بمناسبت برنامه های هفته نماز جمعه

  • برگزاری مراسم امام جمعه شهید ( آیت الله حیدری) در شهرستان نهاوند

  • جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان نهاوند با حضور امام جمعه نهاوند

وجیه الله میرزائی
وجیه الله میرزائی
مسئول ستاد

عباس مولوی
عباس مولوی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
محمد بهشتی خواه
محمد بهشتی خواه
معاونت سیاسی - اجتماعی
علی گودرزی
علی گودرزی
معاونت اداری و پشتیبانی
اکرم حیدری
اکرم حیدری
معاونت خواهران