تاريخ روز

سه شنبه 1396/6/28 - 8 : 17
  • امام جمعه مهر در شورای اداری به مناسبت هفته دفاع مقدس مطرح کرد يكي از بهترين وغنيترين میراثها امروز دراختيار ماست.

  • ستاد خواهران ، برگزاری مسابقه جلد دوم کتاب پنج دقیقه با من باش (365 پرسش و پاسخ پیرامون فرمایشات اهلبیت) در دفتر امام جمعه برگزار شد .

  • وقتی بچه بودم پدرم می گفت : هر زمان خودت به تنهایی توانستی بند کفشهایت را ببندی مرد شده ای. اما من به پسرم می گویم: هر وقت توانستی بند کفشهای دوست داشتنی ات را خودت باز کنی و آن را به پابرهنه ای ببخشی آنگاه مرد شده ای .

  • امام جمعه مهر در جمع کارگروه زنان و اعضای ستاد خواهران نماز جمعه گفتند

حسین کمالی
حسین کمالی
مسئول ستاد

یوسف باقرپور
یوسف باقرپور
معاونت فرهنگی و تیلبغی
منصور رضایی
منصور رضایی
معاونت اداری و پشتیبانی
وحید امینی
وحید امینی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
حسین نوبخت
حسین نوبخت
مسئول امور جوانان
نوروز بلوچی
نوروز بلوچی
معاونت سیاسی - اجتماعی
اشرف یوسفی
اشرف یوسفی
معاونت خواهران