تاريخ روز

چهارشنبه 1397/5/31 - 50 : 0
  • دیدار ریاست جدید اداره جهاد کشاورزیوسایر همکاران با امام جمعه

  • شورای زکات شهرستان در محل دفتر امام جمعه برگزار شد .

  • جلسه شورای اداری شهرستانمه ولات

  • اردوی ستاد نماز جمعه شهرستان مه ولات به مناسبت 5 مرداد

محمد جواد یوسفیان
محمد جواد یوسفیان
مسئول ستاد

علی یعقوب نیا
علی یعقوب نیا
معاونت فرهنگی و تبلیغی
اسماعیل مهر انگیز
اسماعیل مهر انگیز
مسئول امور جوانان
اسماعیل رحمتی
اسماعیل رحمتی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
احمد احمدنیا فیض آبادی
احمد احمدنیا فیض آبادی
معاونت اداری و پشتیبانی
نرجس دیندار
نرجس دیندار
معاونت خواهران