تاريخ روز

يکشنبه 1397/3/6 - 29 : 13
  • تفیسر سوره فتح توسط امام جمعه مه ولات .در ماه مبارک در مسجد جامع ومصلی.

  • دیدار با امام جمعه به مناسبت سالروز هلال احمر

  • تظاهرات در محکومیت خروج امریکا از برجام در فیض اباد مه ولات

  • هفته عقیدتی سپاه .دیدار فرماندهی سپاه شهرستان وسایر همکاران با امام جمعه

محمد جواد یوسفیان
محمد جواد یوسفیان
مسئول ستاد

علی یعقوب نیا
علی یعقوب نیا
معاونت فرهنگی و تبلیغی
اسماعیل مهر انگیز
اسماعیل مهر انگیز
مسئول امور جوانان
اسماعیل رحمتی
اسماعیل رحمتی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
احمد احمدنیا فیض آبادی
احمد احمدنیا فیض آبادی
معاونت اداری و پشتیبانی
نرجس دیندار
نرجس دیندار
معاونت خواهران