تاريخ روز

پنج شنبه 1397/8/24 - 52 : 6
  • هفته نیروی انتظامی

  • تست سلامت

  • هفته نیروی انتظامی

  • دیدار از خانواده شهدا

رضا عسکریانزاده مهابادی
رضا عسکریانزاده مهابادی
مسئول ستاد

محمد رضا عبداله زاده
محمد رضا عبداله زاده
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
رضا ابراهیمی
رضا ابراهیمی
معاونت سیاسی - اجتماعی
محمود خدایاری
محمود خدایاری
معاونت اداری و پشتیبانی
ابوالفض عصارزاده
ابوالفض عصارزاده
مسئول امور جوانان
زهرا معبدی
زهرا معبدی
معاونت خواهران