تاريخ روز

چهارشنبه 1397/5/31 - 13 : 9
  • گلچینی از تصاویر اقامه نماز جمعه شهرستان لالی

  • گلچینی از تصاویر اقامه نماز جمعه شهرستان لالی

  • گلچینی از تصاویر اقامه نماز جمعه شهرستان لالی

  • گلچینی از تصاویر اقامه نماز جمعه شهرستان لالی

عباس نجفی بابادی
عباس نجفی بابادی
مسئول ستاد

خدامراد نجفی حاجی ور
خدامراد نجفی حاجی ور
معاونت فرهنگی و تبلیغی
رضا جمالپور
رضا جمالپور
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
شاپور حاجی پور
شاپور حاجی پور
معاونت اداری و پشتیبانی
قاسم حسین وند
قاسم حسین وند
معاونت سیاسی - اجتماعی
بهروز سلجوقی
بهروز سلجوقی
مسئول امور جوانان