تاريخ روز

سه شنبه 1397/7/3 - 11 : 12
  • برگزاری مراسم شهادت امام جعفرصادق ع درمنزل امام جمعه

  • دیدارازازادگان

  • جلسه ستادنمازجمعه جایزان

  • جلسه ستادنمازجمعه درروستای ارمش

قدرت ا... درافشان
قدرت ا... درافشان
مسئول ستاد