تاريخ روز

چهارشنبه 1397/3/2 - 3 : 7
  • دیدارازازادگان

  • جلسه ستادنمازجمعه جایزان

  • جلسه ستادنمازجمعه درروستای ارمش

  • جلسه هماهنگی مراسم گرامیداشت شهیدحججی درروستای اسلام آبادجایزان

قدرت ا... درافشان
قدرت ا... درافشان
مسئول ستاد